Lesuren

Beste

Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie verlopen onze trainingen anders dan gewoonlijk. We willen jullie kort meegeven welke lessen doorgaan, hoe je hiervoor kan inschrijven, wat je moet doen om aan de lessen deel te nemen en welke maatregelen er van kracht zijn.


1. Welke lessen gaan door en wanneer?


De lessen gehoorzaamheid gaan door op donderdag.

Klas Donderdag
Puppy's (alle honden tot 6 maand) 19u00
B/C-klas 19u15
A-klas 20u30
Wedstrijdklassen 20u30

De lessen agility gaan door op dinsdag.

Klas Dinsdag
Beginners 19u00
Gevorderden 19u45

Voor de les agility moet op voorhand ingeschreven worden via info@aarschotsehondenvrienden.be

De lessen flyball gaan door op zondag.

De huidige deelnemers laten via hun communicatiegroep weten of ze al dan niet aanwezig zullen zijn, volgens de afspraken van hun sectie.

2. Wat moet je doen om te kunnen deelnemen aan de lessen?

Er mogen maximaal 50 mensen tegelijk les volgen op de hondenschool. Om te kunnen deelnemen, dien je daarom via email (info@aarschotsehondenvrienden.be) in te schrijven. Je mailt ons ten laatste op zondag vóór 12u indien je de donderdag daaropvolgend wil deelnemen aan de les. Vermeld volgende zaken in je e-mail: naam, lidnummer, naam van de hond en zijn geboortedatum.
Voor nieuwe deelnemers is de eerste les telkens een proefles. Vermeld in dit geval ook dat het om een proefles gaat in je e-mail.
Je ontvangt ten laatste woensdagavond een bevestiging via mail.


3. Welke extra maatregelen zijn er van kracht?

Wij verwachten van onze instructeurs dat zij de richtlijnen zullen opvolgen, maar willen ook uitdrukkelijk van jullie hetzelfde vragen. Wie de regels niet respecteert, kan gevraagd worden het terrein te verlaten.

Je kan ons steeds contacteren via mail voor verdere vragen of opmerkingen, we staan voor jullie klaar. Wij danken jullie voor het begrip!

Met vriendelijke groeten
Het bestuur